Vi är med och bygger TF:s nya nationshus!

Hämtar donationer...

Är inte du med på listan?

Teknologföreningen är evigt tacksam!

Det är tack vare ert stöd som vi kan genomföra, Träffpunkt Aalto – ett nytt nationshus med Otnäs bästa läge! Detta är nästa stora kapitel i Teknologföreningens historia.

Enbart de som gett sitt samtycke finns på listan ovan.

Läs mer om projektet

Teknologföreningens logotyp

© 2022, Teknologföreningen

Teknologföreningen genomför penninginsamling för sitt nya nationshus (tillståndsnummer RA/2022/524, beviljat av Polisstyrelsen för tiden 16.01.2022-31.12.2022).