Under de senaste åren har TF:s verksamhetsmiljö förändrats drastiskt: ett nytt universitet, ett nytt campus, en ny värld.

Centrum av Otnäs har i samband med Väres färdigställande flyttat allt längre bort från Urdsgjallar, och nationshuset står nu på en plats där studerande sällan rör sig om dagarna.

URDSGJALLAR BEGRÄNSAR DAGENS VERKSAMHET

Byggnaden är slutkörd och i behov av grundrenovering, och står dessutom för 75 % av TF:s utgifter. Ett nytt hus är billigare i drift kan planeras för att motsvara dagens och framtidens behov. TF vill utvecklas tillsammans med sin omgivning och dagens utrymmen är inte ändamålsenliga för den öppenhet och roll vid Aalto som TF strävar efter.

Bild på Mumin, Phuxmästare 1998

Mina döttrar får inte sova på Stavans snuskiga soffor!

Mumin, Phuxmästare 1998

ETT CENTRALT LÄGE TRYGGAR TEKNOLOGFÖRENINGENS FRAMTID

Urdsgjallar är inte längre på ett ställe där studerande rör sig och vill tillbringa sin tid. Centrum av Otnäs har flyttat bort från Teknologbyn i och med köpcentret A Bloc, de nya trafikförbindelserna, och universitetets nybyggen. Detta syns direkt i antalet restaurangkunder på TF, men också i mängden nationsmedlemmar som vistas dagligen på Urdsgjallar. Den vardagliga verksamheten är en avgörande faktor för den gemenskap och anda som skapas vid sidan av studierna.

Urdsgjallar har med sina tjocka väggar blivit en begränsande faktor för TF:s verksamhet. Tidigare kunde det kännas som en fördel att vara isolerad från det övriga Otnäs, men dagens studerande vill skapa gränsöverskridande kontakter med andra studerande och vistas i inspirerande omgivningar. Urdsgjallar kan inte i dagsläget erbjuda den öppenhet som nationen strävar efter.

TF måste finnas på en central plats för att vara öppen och synlig för alla. Detta främjar inte bara rekryteringen av finlandssvenska studerande, utan också andra som är intresserade av TF och det svenska språket, oberoende av studieinriktning. Ett centralt läge främjar även TF:s restaurangverksamhet i en omgivning med allt kraftigare konkurrens, och på så sätt stöder det centrala läget en hållbarare ekonomi.

Otnäs centrum flyttar

Aalto-universitetets grundande och tillväxt har format campuset till en studiemetropol där fokuset ligger i studier och den akademiska världen. Genom nya pinfärska utrymmen och ett gemytligt centrum för multidisciplinärt samarbete, lockas unga vuxna att göra banbrytande projekt i universitetets utrymmen. Nybyggena som centreras runt metrostationen gör det logistiskt mera attraktivt att spendera tiden i Otnäs nya centrum, där alla andra tjänster finns nära till hands.

En vision om att kombinera teknik, konst och ekonomi till en enhetlig utbildningsmiljö förskjuter fokus mot västra delen av Otnäs. Där sätts nya byggnader upp och samlas runt de nya serviceutbuden och den kommunala trafiken. Om Teknologföreningen inom 10 år fortsättningsvis vistas på Urdsgjallar, kommer det vara svårt att kunna locka studeranden att migrera österut för att ta del av erfarenheterna som erbjuds av nationen. TF behöver den dagliga verksamheten, och de spontana mötena som den skapar, lika mycket som de fester och roligheter som äger rum några gånger i månaden.

Restaurangverksamheten är, förutom en inkomstkälla för nationen, något som lockar studeranden till TF varje dag. Dessutom det viktigaste,

den traditionella onsdagspaghettin

följer med TF till det nya huset!

ETT UPPIFFAT URDSGJALLAR KOSTAR LIKA MYCKET SOM ETT NYTT HUS

Urdsgjallar är vid behov av en grundrenovering vars kostnader skulle vara i samma storleksklass som ett nybygge. En grundrenovering skulle inte avsevärt minska driftskostnaderna, åtgärda problemet med läget eller tillåta planeringen av modulära och flexibla utrymmen för dagens och framtidens behov. Dessutom är det lättare att få ihop finansieringen till ett nytt hus än för renovering av en gammal byggnad som inte längre främjar lösandet av TF:s framtida utmaningar.

Planen med den nuvarande tomten är att ge nytt liv åt arkitekt Kurt Mobergs ursprungliga vision med Urdsgjallar som en genväg mellan universitetet och Teknologbyn. Samtidigt bidrar vi till det brinnande behovet av studentbostäder i Otnäs och kommer möjligtvis kunna erbjuda en värdefull social förmån åt våra nationsmedlemmar.

Nuvarande konceptet för Otsvängen 22.

TF vill skapa en balans mellan studielivet och föreningsverksamheten så att medlemmarna kan dra nytta av lärdomarna från studierna, men också gemenskapen de format

Kampen om studerandenas tid

På senare tid har det från samhälleligt håll betonats mer och mer att studeranden skall bli klara på utsatt tid. Nationsverksamhet har blivit i allt mindre fokus för många under studietiden. Studerandena kan inte längre i lika stor utsträckning prioritera föreningsverksamheten över studierna. Konkurrensen uppstår i allt större grad genom nya verksamhetsformer som erbjuds av universitet.

De nya verksamhetsformerna stöder direkt studierna och kan erbjuda studeranden erfarenheter och möjligheter för personlig utveckling. Dessa erfarenheter har man tidigare fått uppleva via ämnesföreningar där man haft möjlighet att testa sina vingar utanför föreläsningssalen. Med Träffpunkt Aalto kan TF vara närmare studerandena, också utanför hejdundrande fester och övriga kvällsprogram.

Bild på Krister Ahlström, Ikiteekkari, TF:s Hedersmedlem

Urds har tjänat oss väl, men nu skall vi flytta till vårt tionde och nya hem. Det är nödvändigt på många sätt! Ställ upp med ditt bidrag!

Krister Ahlström, Ikiteekkari, TF:s Hedersmedlem

Läs mer om projektet

Teknologföreningens logotyp

© 2022, Teknologföreningen

Teknologföreningen genomför penninginsamling för sitt nya nationshus (tillståndsnummer RA/2022/524, beviljat av Polisstyrelsen för tiden 16.01.2022-31.12.2022).