Ett vardagsrum för alla – ett nytt hem för TF

Vi vill skapa Träffpunkt Aalto – ett vardagsrum för alla vid Aalto, ett hem för TF. En plats där kreativiteten flödar och nya kontakter knyts, en tvärvetenskaplig mötespunkt där studerande kan göra allt: skapa konst och musik, träffa företag, studera, sjunga snapsvisor, bygga nätverk, åta sig galna projekt, och främst av allt träffa sina vänner.

Träffpunkt Aalto, den nya mötesplatsen

Träffpunkt Aalto blir en samlingspunkt för såväl phux som phis, dag och natt – platsen alla känner till och där alla vill vara. Träffpunkten möjliggör givande möten, både väntade och oväntade. Träffpunkt Aalto är en kravlös och inspirerande miljö där man kan träffa sina vänner och njuta av gemenskapen. På Träffpunkt Aalto kan man också förverkliga sig själv och testa sina vingar med otaliga förtroendeuppdrag och alla tänkbara galna projekt. Nationens öppenhet för nya verksamhetsformer och husets mer centrala läge bidrar till en ökad synlighet för svenskan i Otnäs och ger en hållbar grund för TF, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Finansiering av projektet

TF har en hög självfinansieringsandel för sin del av projektet: TF har sparat in medel för en kommande utrymmesuppdatering och har i september 2020 ansökt om en detaljplaneändring för sin tomt på Otsvängen 22 för att delvis finansiera ett nybygge. Detaljplaneändringen möjliggör byggande av eftertraktade studentbostäder på tomten, men genom att samtidigt bevara Urdsgjallars själ. Utöver detta gör TF penninginsamling för att försäkra finansieringen för de ideella utrymmena. Med er hjälp kan vi trygga nationsverksamhetens kontinuitet för att trygga den finlandssvenska framtiden vid Aalto.

Bild på Ilkka Niemelä, Rektor, Aalto-universitetet

TF är en betydelsefull del av Aalto-gemenskapen. Projektet tillsammans med AUS och KY främjar universitetets grundpelare: tvärvetenskaplighet och gemenskap.

Ilkka Niemelä, Rektor, Aalto-universitetet

ALLA GODA TING KOMMER I TRE

Som alla goda ting kommer också projektets byggpartner i tre. Projektet framskrider i ett givande samarbete med Kauppatieteiden ylioppilaat (KY) och Aalto-universitetets studentkår (AUS). Tillsammans med KY och AUS planerar TF mångfunktionella utrymmen öppna för alla vid Aalto-universitetet. Tack vare samarbetet kommer varje studerande ha en orsak att besöka Träffpunkt Aalto.

TEKNOLOGFÖRENINGEN I DET NYA STUDERANDECENTRET

TF:s andel av fastigheten är ca 1000 m² och utgör ungefär en fjärdedel av hela huset. Det nya nationshuset blir ett hem för TF:s traditioner och verksamhet. TF:s nationsutrymmen bildar en distinkt helhet som nationen själv förfogar över, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt och juridiskt.

Utrymmen

TF förverkligar t.ex. följande utrymmen:

  • Restaurang & café
  • Festsal och pub
  • Studieutrymmen
  • Bastu med lounge
  • Alumnilounge i samarbete med TFiF
  • Verksamhetsutrymmen för kommittéer och fria föreningar
  • Unika klubbutrymmen för kreativ användning
  • Gemensamma utrymmen med KY och AUS

För framtidens Aalto, Otnäs och TF, låt oss tillsammans skapa Träffpunkt Aalto – ett öppet, levande och hållbart nationshus med Otnäs bästa läge!

Läs mer om projektet

Teknologföreningens logotyp

© 2022, Teknologföreningen

Teknologföreningen genomför penninginsamling för sitt nya nationshus (tillståndsnummer RA/2022/524, beviljat av Polisstyrelsen för tiden 16.01.2022-31.12.2022).