Efter att ha nått en total pott på 3M€ under åren 2020-2021 behöver vi nu er hjälp för att säkra den resterande miljonen!

Varför skall jag bidra? Det finns ju så många stiftelser.

Genom det här projektet är du med och skapar förutsättningarna för att TF kan finnas i 150 år till så att kommande generationer kan få ut lika mycket av sin studietid som alla tidigare TF:are fått. Den kamratskap, det självförverkligande, och de minnen som TF:are upplevt är något vi gärna också vill unna framtida TF:are! Var med!

Bild på Mårten Mickos, Phux 1981, Styrelseordförande 1984

För att göra de ungas drömmar möjliga skall alla vi gamyler bidra. Annars är vi inte fulldanade människor. Nationen behöver oss.

Mårten Mickos, Phux 1981, Styrelseordförande 1984

MEDELINSAMLINGEN TRAPPAR UPP

TF:s totala investering i flytten till det nya hemmet kommer kosta 6,5 M€, av vilka 4M€ kommer från medelinsamlingen och resten från befintliga medel. Medelinsamlingen är igång och vi har redan säkrat 3,3M€ i bidrag och rör oss ständigt mot målet!

Det otroligt fina är att åtta stycken finlandssvenska stiftelser bidragit till Träffpunkt Aalto-projektet med hela 2,6 M€. Vi är otroligt tacksamma för dessa bidrag! Vi är därmed övertygande om att projektet kommer att kunna genomföras med heder och den finlandssvenska kulturen kommer höras och synas vid Aalto-universitetet även i framtiden.

Därtill har vi under höstens, vinterns och vårens lopp fått ta del av kring 160 bidrag från storhjärtade StÄlMar och TF-vänner som vill vara med och se till att nationen kan bibehålla sin livskraft och ge kommande TF-generationer lika goda förutsättningar att förverkliga sig själva och utvecklas, som de själva haft under sin studietid.

Den här gruppen har exemplariskt bidragit med en pool på ungefär 700k€. För gruppen har en bruttomånadslön och flera procent av nettoegendomen varit tankegången bakom summorna. Bland dessa exempelvisande individer finns både StÄlMar och icke-StÄlMar, äldre och yngre TF-själar. Nu är det din tur att hänga med!

Med ert stöd ger vi själen till TF:s nationshus och bygger de unika medlemsutrymmen som bevarar vår nationsidentitet!

Bild på Malin Östman, Bill Östman, Peter Kenttä, Sofia Östman

Som StÄlMar vill vi gärna hjälpa TF att uppnå nya höjder. Aalto, universitetsvärlden och studietiden är rikare med ett livskraftigt TF och vi vill se nationen frodas och fröjdas också med kommande generationer.

Malin Östman, Bill Östman, Peter Kenttä, Sofia Östman

Illustration över de olika donationsnivåerna.

Vad får jag för min donation?

Alla bidrag är vederlagsfria. Teknologföreningen vill ändå tacka alla donatorer. Uppmärksammanden baserar sig på nivåer. Stora bidrag får synlighet i det nya huset (ifall man så önskar), t.ex. i form av en namnplakett. Ett större bidrag ger mera synlighet. All synlighet är frivillig och baserar sig på donatorns önskemål.

Alla dina önskemål kring donationens publicitet och övriga frågor riktas till Fundraisingchefen på Teknologföreningen: funchef@tf.fi.

Kan jag förbli anonym?

Ja. Du kan även använda ett pseudonym som används då bidragsgivare uppmärksammas i olika samband och med olika slags synlighet. Önskemålet om anonymitet kan uttryckas vid inbetalning av bidrag, detta kan ändå när som helst ändras. Önskemål och frågor kring synlighet riktas till fundraisingchefen på Teknologföreningen, funchef@tf.fi.

Vad händer med mina pengar?

De insamlade medlen går till en särskild fond som heter Husfonden. Fonden är ämnad för att "trygga en långsiktig finansiering av nationens fastigheter" och medlen kan inte användas till annat. Nationsmötet beslutar om användningen av fondens medel, och De Äldres Råd och andra berörda råd på Teknologföreningen ska höras i beslut om investering.

Kan jag ställa villkor för min donation?

Medlen samlas till Husfonden och Nationsmötet (efter att ha hört De Äldres Råd och andra berörda råd på Teknologföreningen) beslutar om användningen av medlen för att "trygga en långsiktig finansiering av nationens fastigheter". Donationer görs vederlagsfritt och därmed ställs villkoren genom tillståndet för penninginsamling, och i detta fall genom Husfondens stadgar.

Läs mer om projektet

Teknologföreningens logotyp

© 2022, Teknologföreningen

Teknologföreningen genomför penninginsamling för sitt nya nationshus (tillståndsnummer RA/2022/524, beviljat av Polisstyrelsen för tiden 16.01.2022-31.12.2022).