Läroverket utbildar tjänstemannen, kamratskapet danar medborgaren

Nils Jonatan Wenell, Teknologföreningens stiftare, 1872

Teknologföreningen - Aalto-universitetets lagstadgade nation

Teknologföreningen (TF) är det svenskspråkiga hemmet vid ett allt mer finsk- och engelskspråkigt Aalto-universitet. Vid Aalto-universitetet formas framtidens diplomingenjörer, ekonomer och konstindustrialister, medan TF erbjuder otaliga möjligheter och en unik gemenskap där den finlandssvenska identiteten formas. Sedan Teknologföreningens grundande år 1872 har nationen lockat svenskspråkiga från hela Finland. Alla, från Pargas övärld till Österbottens slätter och Helsingfors betonggårdar, har tagits emot med öppna armar.

TF ÄR EN NATURLIG LÄNK UTÅT

Förutom Teknologföreningens många egna kommittéer och funktionärsposter erbjuder nationen också sina medlemmar möjligheten att utöka sitt nätverk utanför sina egna kretsar. Nationen introducerar olika ämnesföreningar, organisationer och företag för sina medlemmar. Medlemmarna har då möjlighet att skapa multidisciplinära bekantskaper och kontakter för livet. Eftersom alla Aalto-universitetets utbildningar finns representerade på TF gör det nationen till en unik mötesplats för olika personer med ett gemensamt mål: lära känna nya personer och erhålla redskap för framtida bravader.

STUDENTKÅREN OCH UNIVERSITETET

Studentkåren har gett fullkomlig tillit till nationen för ansvaret över svenskans ställning vid universitetet. TF påverkar aktivt intressebevakningen i studentkåren AUS verksamhet genom t.ex. styrelsemedlemmar och funktionärer som är aktiva i studentkårens delområdskommittéer samt genom TF-medlemmar som fungerar som delegater i studentkårens delegation.

FINLANDSSVENSKA SAMARBETEN

Teknologföreningen samarbetar även med andra finlandssvenska studerandeföreningar och nationer i form av olika evenemang såsom sitsar, karriärkvällar och idrottsevenemang. Genom aktiva medlemmars medverkan också i andra nationer och föreningar kan TF med de gemensamma evenemangen utöka räckvidden och utveckla nationens verksamhet.

SPEX OCH NORDEN

Nationen är också aktiv med olika sorters spexverksamhet; vart femte år ordnar nationen eget spex och varje höst och vår bjuder TF:s spexkommittéer för Chalmerspexen Bob och Vera samt Kårspexet in de svenska spexen till Finland. Spexverksamheten ökar nationens nordiska samarbeten och ger kommittéernas och nationens övriga medlemmar ett bredare nätverk utanför TF, universitetet, och Finland.
TF lockar nya studerande från hela landet till Aalto-universitetet och fungerar som en naturlig länk till hela Norden.

FRIA FÖRENINGAR OCH NÄTVERKANDE INOM NATIONEN

Inom Teknologföreningen existerar flera fria föreningar. De fria föreningarna ger nationens medlemmar möjlighet att i större utsträckning delta i olika mindre formella aktiviteter inom nationen. Bland de fria föreningarna finns bland annat teknologorkestern Humpsvakar som livar upp nationen med sin musik och dans, Bastarderna som tar hand om och flitigt använder nationens π-bastu, Whiskyföreningen och Punschcellskapet Gyllene Droppar som ser till att nationsmedlemmarnas whiskey- och punschtörst släcks.

Fester och annat skoj på TF

Sedan Teknologföreningen på 70 talet hängde med i discons svängar och upprättade Finlands första stereo diskotek, har nationen varit en av svenskfinlands största festarrangörer. Nationen är välkänd bland alla svenska studeranden i hela Finland. Bland de kändaste evenemangen är Fest1 som ordnas för alla svenskspråkiga förstaårstuderanden i Huvudstadsregionen, Valentinsitzen som drar till sig studerande från hela Helsingfors på vändagen och den kända ölorienteringen YLONZ; svenskfinlands näst största idrottsevenemang som har anor ända tillbaka till 50-talet.

Läs mer om projektet

Teknologföreningens logotyp

© 2022, Teknologföreningen

Teknologföreningen genomför penninginsamling för sitt nya nationshus (tillståndsnummer RA/2022/524, beviljat av Polisstyrelsen för tiden 16.01.2022-31.12.2022).