VisionTF och Studerandecentret

I December 2011 beslutade Teknologföreningens Nationsmöte om nationens vision och långsiktiga strategi, VisionTF, i vilken det betonas att nationen ska vara den centrala mötesplatsen vid Aalto; en plats som alla känner till och där alla vill vara. Visionen betonar också att nationen ska ha ett ändamålsenligt, ekonomiskt hållbart och självständigt nationshus. Förutom ett verksamhetsunderlag bevisar ett eget nationshus att TF också kan genomföra stora projekt och att man därmed respekteras som en central beslutsfattare och samarbetspartner.

Runt år 2012-2013 började TF diskutera Urdsgjallars framtid som nationshus och man börjar bolla med tanken om ett nytt nationshus närmare campus centrum för att bättre uppfylla VisionTF. Visionen om Träffpunkt Aalto tas fram. Aalto-universitet hade just grundats och strax efter det hade det gjorts ett beslut om att flytta handelshögskolans kandidatprogram till Otnäs. I samma väva börjar TF undersöka möjligheten att samarbeta i ett gemensamt husprojekt med KY (Kauppatieteiden ylioppilaat) för att förverkliga sin Träffpunkt Aalto. Ögonen faller för en lukrativ tomt strax intill den kommande metrostationen och universitetets nya byggnad, Väre.

AUS (Aalto-universitetets studentkår) diskuterar projektet för första gången redan 2012 och bestämmer sig senare, år 2016, för att gå med i projektet och bygga någonting tillsammans med TF och KY. AUS kommer in i projektet för att förverkiga nya kontorsutrymmen och framförallt för att förverkliga något gemensamt för hela Aalto-gemenskapen, detta upplevdes förstärka TF:s vision av Träffpunkt Aalto ytterligare.

Redan följande år, 2017, fastställs gemensamma randvillkor och målsättningar för TF-KY-AUS Studerandecentret. Till TF:s villkor hörde redan då att nationen ska ha utrymmen som bildar en egen helhet som man själv förfogar över och att TF:s lunchrestaurangverksamhet och spritförsörjning via Täffä Ab försäkras. En arkitekttävling för den kommande tomtens kvarter, Mountain Man, ordnas samma år. Parterna fortsätter gemensamt och på skilda håll att diskutera projektet och sammanställa parternas egna och gemensamma visioner och rumsprogram under åren 2018-2020.

I maj 2021 godkändes en gemensam projektplan för projektet som binder alla parter att förverkliga den. Arkitektskisser och stadsplanering slutförs under resten av året och ett bygglov förväntas till sommaren 2022. Själva byggandet beräknas börja senast i början av 2023 och nya huset förväntas stå klart tills sommaren 2024.

Föreningen utgjordes inte av en lokal, utan av sina medlemmar, och då måste även en lokal finnas där medlemmarna finns.

TFS HISTORIA - FRÅN LÖNNROTSGATAN TILL URDSGJALLAR

Teknologföreningen grundades 1872 vid Tekniska realskolan i Helsingfors, för att ännu starkare etablera det som redan uppstått skolans studenter emellan: kamratskapet. Genom tiderna har kamratskapen möjliggjorts och faciliterats i många olika möteslokaler. TF har kommit en lång väg från den första möteslokalen på Högbergsgatan 32. TF hade sitt hem i flera lokaler i Helsingfors, “den östra hamnstaden” och från 1939 fram till 1966 bodde TF på Lönnrotsgatan 29 på Gårdshusets fjärde våning.

Från Lönnrotsgatan kunde man på nära håll följa med då högskolan, som vid det skedet redan bar namnet Tekniska högskolan (TKK), förberedde en flytt västerut till Otnäs. På TF kunde man också konstatera att en flytt var oundviklig: föreningen utgjordes inte av en lokal, utan av sina medlemmar, och då måste även en lokal finnas där medlemmarna finns. TF byggde och flyttade då till nationshuset Urdsgjallar. Nationshuset låg på centralt läge precis intill Dipoli, Tekniska Högskolans Studentkårs huvudbyggnad, och fungerade som "en korridor mellan högskolan och teknologbyn", då trötta studerande drog sig hemåt efter långa skoldagar.

Teknologföreningens lokaler och hus genom tiderna.

Urdsgjallars ursprungshistoria

TF fick hyra en tomt precis intill THS kommande kårhus, Dipoli.

En arkitekttävling utlystes 1962 för TF:s nya nationshus, som skulle fungera såväl som ett centrum för medlemmarnas fritids- och föreningsaktiviteter som erbjuda full restaurangservice (tillredningen av maten skulle ändå ske i Dipoli, och en eventuell tunnelförbindelse mellan husen rekommenderades av tävlingsjuryn). Av 23 bidrag vann Kurt och Thua Mobergs förslag "Bacci Tempus". Förslaget valdes som bas för planeringen av TF:s nya nationshus, som efter en namntävling fick namnet Urdsgjallar.

Hela nationen deltog i byggandet: många fungerade som hantlangare och hjälpte med att röja tomten och armera betongen. Äldre medlemmar hjälpte med fundraisingen, som riktade sig till alumner och speciellt till industrin, som gjorde stora donationer och gav rabatter på byggmaterial. Våren 1966 stod Urdsgjallar klart, och en öppningsceremoni hölls i november 1966.

Flytten återupplivade verksamheten

Det egna huset har möjliggjort en otrolig utveckling av TF:s verksamhet. I Urdsgjallar har generationer av TF:are kunnat bland annat driva Finlands första stereodisco, krog- och cateringverksamhet samt Otnäs mest omtalade studeranderestaurang. De egna utrymmena har möjliggjort otaliga olika verksamhetsformer och bland annat mängden fria föreningar vars verksamhet blomstrat genom åren vittnar om detta. Otnäs centrum har flyttat bort från Teknologbyn och för att TF ska kunna vara en central aktör vid Aalto-universitetet bör nationen flytta närmare campusets centrum och utvecklas tillsammans med sin omgivning. Vi anser att flytten på samma sätt som tidigare ska kunna säkerställa nationens framtid och bringa med sig nya verksamhetsformer och evenemang.

Hjälp oss att bygga ett hem för alla framtida svenskspråkiga teknologer vid Aalto!

Bild på Albert Rehnberg, TF:s styrelseordförande 2020

Gemenskapen är vad som fått nationen att leva i 150 år! Nu behöver vi alla med för att säkerställa de nästa 150 åren!

Albert Rehnberg, TF:s styrelseordförande 2020

Läs mer om projektet

Teknologföreningens logotyp

© 2022, Teknologföreningen

Teknologföreningen genomför penninginsamling för sitt nya nationshus (tillståndsnummer RA/2022/524, beviljat av Polisstyrelsen för tiden 16.01.2022-31.12.2022).